นักกีฬากระโดดน้ำชุดเตรียมทีมชาติไทย เดินทางเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าย/เก็บตัวฝึกซ้อม


นักกีฬากระโดดน้ำชุดเตรียมทีมชาติไทย เดินทางเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพ


×