การแข่งขันว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

การแข่งขันว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

TSA Approved Competition


การแข่งขันว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยรับรองผลการแข่งขันรายการ การแข่งขันว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 นั้น ในการนี้ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้ นาวาโท สมยศ พานเจิม ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมฯ

×