การแข่งว่ายน้ำ KORAT SWIMMING CHAMPIONSHIPS CUP ครั้งที่ 1

การแข่งว่ายน้ำ KORAT SWIMMING CHAMPIONSHIPS CUP ครั้งที่ 1

TSA Approved Competition


การแข่งว่ายน้ำ KORAT SWIMMING CHAMPIONSHIPS CUP ครั้งที่ 1

ตามที่ ชมรมว่ายน้ำ RAM SWIM ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย รับสถิติผลการแข่งว่ายน้ำ รายการ KORAT SWIMMING CHAMPIONSHIPS CUP ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา ในการนี้สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายจุมภฎ อินทรนัฏ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมฯ

×