การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40

ตามที่ กรมพลศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย รับรองสถิติผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ในการนี้ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้ นายจำลอง สุดแก้ว ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมฯ

รูปภาพ


Gender Event
×