การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2562

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2562

การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตรวจสอบรายชื่อ https://eoz.in.th/calender/entries82/

รูปภาพ


Gender Event
×