การแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming 2019

การแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming 2019

TSA Approved Competition


การแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming 2019

สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

Image


×