การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TSA Approved Competition


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Gender Event
×