การเเข่งขันระดับภาค (ภาค2) กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การเเข่งขันระดับภาค (ภาค2) กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

การเเข่งขันระดับภาค (ภาค2) กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

×