การแข่งขันว่ายน้ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันว่ายน้ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7

การแข่งขันว่ายน้ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมัครที่ https://www.eoz.in.th/news/detail.php?ChkID=54#

Gender Event
×