1st Thailand Open Master Games 2020 - Swimming

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


1st Thailand Open Master Games 2020 - Swimming

การแข่งขันรายการ 1st Thailand Open Master Games 2020 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2563 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ระเบียบการแก้ไข ล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล admin@swimming.or.th ผลการแข่งขันจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ World Master Game 2021 ณ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2564

×