การแข่งขันรายการทดสอบเวลาโอลิมปิกเกมส์และซีเกมส์

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันรายการทดสอบเวลาโอลิมปิกเกมส์และซีเกมส์

การแข่งขันรายการทดสอบเวลาโอลิมปิกเกมส์และซีเกมส์ (TSA Olympic Time Trials) ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Gender Event
×