การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2

การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

×