การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ สนามที่ 2 (สระ 25 เมตร)

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ สนามที่ 2 (สระ 25 เมตร)

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ สนามที่ 2 (สระ 25 เมตร) ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

×