การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งปรเทศไทย ภาค 4 ประจำปี 2565

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งปรเทศไทย ภาค 4 ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งปรเทศไทย ภาค 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

×