การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งปรเทศไทย ภาค 3 ประจำปี 2565

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งปรเทศไทย ภาค 3 ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งปรเทศไทย ภาค 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 **ยังไม่ระบุสถานที่** หมายเหตุ หากกำหนดสถานที่แล้ว สมาคมฯจะประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยเร็ว

×