การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

×