การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 - รอบคัดเลือกภาค 1

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 - รอบคัดเลือกภาค 1

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ***ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565***

Gender Event
×