การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 - รอบคัดเลือกภาค 5

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566 - รอบคัดเลือกภาค 5

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพิจิตร

×