การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2565 (สระ 50 เมตร)

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2565 (สระ 50 เมตร)

ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ *** รับบัตรนักกีฬาที่ห้องสำนักงานบริเวณสระกระโดดน้ำ*** Start list day1 >>https://bit.ly/3WaSlQB Start list day2 >>https://bit.ly/3TNLI5i

Gender Event
×