นักกีฬาดีเด่น ประจำเดือน {{items.Month}} {{item.Year}}


{{person.Translation.Name}}
สถิติ {{person.RecordTime}} {{person.Translation.SwimmingTypeDescription}}
ผู้ฝึกสอน:
{{person.Translation.Coach}}
{{person.Translation.ShortDescription}}

ไม่พบข้อมูล