นักกีฬาดีเด่น ประจำเดือน {{items.Month}} {{item.Year}}


{{person.Firstname}} {{person.LastName}}
สถิติ {{person.TimeNumberString}} ท่า {{person.SwimmingTypeDetailName}} {{person.DistanceName}}
ผู้ฝึกสอน:
{{person.TrainerName}}
{{person.CompetitionName}}

ไม่พบข้อมูล