ปฏิทิน

ไฮไลท์การแข่งขัน


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 3/2566 (สระ 50 เมตร)

TSA Swim Trial #3 2023 14 - 15 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ***เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Age Group 2023*** เปิดรับสมัคร 3 - 6 ตุลาคม 2566 สมัครแข่งได้ที่ www.swimming.or.th/home ระเบียบการ แก้ไข ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

รายการกิจกรรม


วันที่ รายการแข่งขัน ชนิดกีฬา ประเภทรายการ