สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ข่าวสารที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด >

การส่งตัวนักกีฬา

18 มิถุนายน 2561

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ 14th Singapore national Swimming Championships 2018

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง

16 มิถุนายน 2561

การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2018 ครั้งที่ 25

อบรม

02 มิถุนายน 2561

การอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 (1.2 - 1.3)

01 มิถุนายน 2561

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 42nd SEA Age Group Swimming Championships 2018

การส่งตัวนักกีฬา

01 มิถุนายน 2561

นักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เดินทางเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น

26 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด >

ช่วงเวลาการแข่งขัน

01 มิ.ย. 61 - 15 ส.ค. 61


นักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เดินทางเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3

ช่วงเวลาการแข่งขัน

18 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61


ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ 14th Singapore national Swimming Championships 2018

ช่วงเวลาการแข่งขัน

25 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61


การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา

การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา ณ กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ ผุู้แทนสมาคมฯ นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน

วารสารฉบับใหม่

ดูทั้งหมด >

ค่ายซีเอจ กรุ๊ป สานพลังโค้ช-นักกีฬา-ทีมสนับสนุน ลุ้น 18 เหรียญทอง


AQ AQUATIC SPORTS MAGAZINE

AQ พ.ค.-มิ.ย. 2561

ผู้สนับสนุนหลัก