สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ข่าวสารที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด >

16 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันว่ายน้ำกาวิละแชมป์เปี้ยนชิพ 2019

16 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันว่ายน้ำ Swimming Championship : XVII Martin's Cup 2019

26 มกราคม 2562

การแข่งขันว่ายน้ำ สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7

26 มกราคม 2562

การแข่งขันว่ายน้ำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแชมป์เปี้ยนชิพ

25 มกราคม 2562

ตรวจเยี่ยมศูนย์และคัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำ ณ ศูนย์เชียงใหม่

22 มกราคม 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40

กิจกรรมสมาคม

ดูทั้งหมด >

กิจกรรมสมาคม

20 เมษายน 2561


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กิจกรรมสมาคม

19 มิถุนายน 2561


การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 6/2561

กิจกรรมสมาคม

20 มิถุนายน 2561


การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

วารสารฉบับใหม่

ดูทั้งหมด >

ส่องผลงานสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ปี 2561


AQ AQUATIC SPORTS MAGAZINE

AQ พ.ย.-ธ.ค. 2561

ผู้สนับสนุนหลัก