สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ข่าวสารที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด >

10 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 40

09 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ ประจำปี 2561

04 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันว่ายน้ำ Trick Or Treat Distance Swim Meet

03 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2018 ครั้งที่ 26

02 พฤศจิกายน 2561

การอบรม TSA WATER POLO CLINIC FOR COACHES 2018 BEGINNER LEVEL

27 ตุลาคม 2561

การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กิจกรรมสมาคม

ดูทั้งหมด >

กิจกรรมสมาคม

20 เมษายน 2561


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กิจกรรมสมาคม

19 มิถุนายน 2561


การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 6/2561

กิจกรรมสมาคม

20 มิถุนายน 2561


การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

วารสารฉบับใหม่

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาผู้ตัดสิน เดินหน้าขึ้นทะเบียน "ฟีน่าลิสต์" เร่งเครื่อง ดันผู้ตัดสินทุกประเภทกีฬาสู่อินเตอร์


AQ AQUATIC SPORTS MAGAZINE

AQ ก.ย.-ต.ค. 2561

ผู้สนับสนุนหลัก