News

News

17 July 2018

โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาจังหวัดราชบุรี 2561

28 February 2018

แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 ประจำภาค

07 February 2018

 การฝึกงานเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ  ระดับ 1 (Level 1) - เก็บชั่วโมงการสอน 100 ชั่วโมง