ข่าวสาร

ข่าวสาร

17 กรกฎาคม 2561

โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาจังหวัดราชบุรี 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 ประจำภาค

07 กุมภาพันธ์ 2561

 การฝึกงานเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ  ระดับ 1 (Level 1) - เก็บชั่วโมงการสอน 100 ชั่วโมง