News

News

06 November 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำนานาชาติ ระดับสูง (FINA Swimming Clinic for Coaches)

14 July 2019

พลตรี ธนนท์ แสงนาค เป็นประธานปิดการอบรมครูสอนว่ายน้ำ

09 July 2019

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูสอนว่ายน้ำ

17 July 2018

โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาจังหวัดราชบุรี 2561

28 February 2018

แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 ประจำภาค

07 February 2018

 การฝึกงานเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ  ระดับ 1 (Level 1) - เก็บชั่วโมงการสอน 100 ชั่วโมง