ข่าวสาร
28 พฤษภาคม 2024

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนทีมชาติ

26 เมษายน 2024

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

25 เมษายน 2024

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2567

25 เมษายน 2024

การติดตามและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

24 เมษายน 2024

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

17 เมษายน 2024

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานเลขาธิการฯ

06 เมษายน 2024

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงทีมชาติไทย

01 เมษายน 2024

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย

07 มีนาคม 2024

รายชื่อวิทยากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 และ 2

05 กุมภาพันธ์ 2024

หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ รายการ 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023

02 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ BIMSTEC Youth Water Sports 2024

02 กุมภาพันธ์ 2024

รายชื่อนักกีฬากระโดดน้ำ รายการ World Aquatics Championships - Doha 2024

29 มกราคม 2024

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาระบำใต้น้ำระดับนานาชาติ ระดับเบื้องต้น

17 มกราคม 2024

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 11th Asian Age Group Swimming Championships 2023

04 มกราคม 2024

รายชื่อนักกีฬาระบำใต้น้ำเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 11th Asian Age Group Swimming Championships 2023

28 ธันวาคม 2023

ประกาศรายชื่อและการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ BIMSTEC YOUTH WATER SPORTS

27 ธันวาคม 2023

การคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ BIMSTEC YOUTH WATER SPORTS

25 ธันวาคม 2023

รายชื่อนักกีฬากระโดดน้ำเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 11th Asian Age Group Swimming Championships 2023