ข่าวสาร

ข่าวสาร

22 มีนาคม 2562

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขัน Speedo Thailand Age Group Swimming Championships 2019

19 มีนาคม 2562

ประกาศ ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 18

19 มีนาคม 2562

ประกาศ ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

20 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ เดินทางเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศอิตาลี

09 มีนาคม 2562

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

15 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

07 มีนาคม 2562

การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำชายและโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย

01 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 1st SEASF Masters Swimming Championships - SCM Jakarta Series 2019

18 กุมภาพันธ์ 2562

หลักการขอรับรองสถิติในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของสโมสรสมาชิก (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)

01 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งแต่งตั้ง พลตรี ธนนท์ แสงนาค เป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

01 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

01 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งแต่งตั้ง พลตรี ศุภชัย ม่วงกรุง เป็นอุปนายก/ผู้ช่วยเหรัญญิก

10 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งแต่งตั้ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

13 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 1st SEASF Masters Swimming Championships – SCM Jakarta Series 2019

25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 10th Asian Age Group Championships 2019

12 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อสโมสรสมาชิก ประจำปี 2562

10 มกราคม 2562

ประกาศ แก้ไขระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้่ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 43rd SEA Age Group Swimming Championships 2019