News

News

22 April 2019

จำนวนนักกีฬาโปโลน้ำในโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

01 April 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำ UPDATE 2 เมษายน 2562

21 March 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินว่ายน้ำ รุ่นที่ 5 (TSA Judge School #5) UPDATE 21 มีนาคม 2562

22 March 2019

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขัน Speedo Thailand Age Group Swimming Championships 2019

19 March 2019

ประกาศ ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 18

19 March 2019

ประกาศ ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

20 February 2019

รายชื่อนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ เดินทางเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศอิตาลี

09 March 2019

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

15 March 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

07 March 2019

การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำชายและโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย

01 March 2019

ประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 1st SEASF Masters Swimming Championships - SCM Jakarta Series 2019

18 February 2019

หลักการขอรับรองสถิติในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของสโมสรสมาชิก (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)

01 February 2019

คำสั่งแต่งตั้ง พลตรี ธนนท์ แสงนาค เป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

01 February 2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

01 February 2019

คำสั่งแต่งตั้ง พลตรี ศุภชัย ม่วงกรุง เป็นอุปนายก/ผู้ช่วยเหรัญญิก

10 February 2019

คำสั่งแต่งตั้ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

13 February 2019

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 1st SEASF Masters Swimming Championships – SCM Jakarta Series 2019

25 February 2019

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 10th Asian Age Group Championships 2019