News

News

09 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 10 เมษายน 2562 (วันที่ 6) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

08 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 9 เมษายน 2562 (วันที่ 5) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

07 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 8 เมษายน 2562 (วันที่ 4) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

06 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 7 เมษายน 2562 (วันที่ 3) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

05 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 6 เมษายน 2562 (วันที่ 2) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

04 April 2019

แก้ไข สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 1

03 April 2019

งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

02 April 2019

UPDATE แก้ไขรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้่ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

27 March 2019

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและรายการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

22 March 2019

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขัน Speedo Thailand Age Group Swimming Championships 2019

20 March 2019

ตรวจสอบรายชื่อสโมสรที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 256

19 March 2019

ประกาศ ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 18

19 March 2019

ประกาศ ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

18 February 2019

หลักการขอรับรองสถิติในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของสโมสรสมาชิก (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562)

25 February 2019

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 10th Asian Age Group Championships 2019

16 January 2019

ขอเชิญชวนสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการบรรยายเรื่องรวมของนักกีฬาว่ายน้ำชาวฮังการี และการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับโลก

12 February 2019

รายชื่อสโมสรสมาชิก ประจำปี 2562

10 January 2019

ประกาศ แก้ไขระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้่ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562