ข่าวสาร
01 มิถุนายน 2020

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

15 พฤษภาคม 2020

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

08 พฤษภาคม 2020

มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

06 พฤษภาคม 2020

สาร จากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีผลกระทบต่อวงการว่ายน้ำไทย

01 พฤษภาคม 2020

คําแนะนําสําหรับการควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19

01 พฤษภาคม 2020

เลื่อนการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

15 เมษายน 2020

ประกาศรับสมัครผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น FINA List #21

06 เมษายน 2020

โอลิมปิก 2020/21 กำหนดแข่งขัน 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564

06 เมษายน 2020

เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมอยู่บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

31 มีนาคม 2020

การติดตามประเมินผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562

18 มีนาคม 2020

ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

06 มีนาคม 2020

กีฬาว่ายน้ำคว้า 2 รางวัล สยามกีฬา อวอร์ดส์

24 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การนวดในนักกีฬา"

19 กุมภาพันธ์ 2020

เชิญชวนออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

18 กุมภาพันธ์ 2020

ทุนการศึกษา 2020 - 2022 Dream Together Master Program - Seoul National University

06 กุมภาพันธ์ 2020

สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดินหน้าโครงการ e Office

31 มกราคม 2020

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ (อบรมต่างประเทศ)

23 มกราคม 2020

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (ครูสอนว่ายน้ำ)