ข่าวสาร
04 มกราคม 2023

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำเตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 32 (เพิ่มเติม)

07 ตุลาคม 2022

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันและการจับฉลากแบ่งสายรายการ The Asian Water Polo Championships 2022

25 กรกฎาคม 2022

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงและชาย เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬานักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงและชายรุ่นใหม่

23 มิถุนายน 2022

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนโปโลน้ำชั้นพื้นฐาน (Level 1)

02 มิถุนายน 2022

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่

02 มิถุนายน 2022

ประกาศรายชื่อนักกีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบความสามารถเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชน หญิงและชายรุ่นใหม่

01 มิถุนายน 2022

การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงและชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

11 พฤษภาคม 2022

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่

21 เมษายน 2022

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ

04 เมษายน 2022

สรุปผลการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ( สนาม 1 )

09 มีนาคม 2022

ระเบียบการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ( สนาม 1 )

19 มกราคม 2022

ประกาศการลงทะเบียนสมาชิกของทีมกีฬาโปโลน้ำ

28 ธันวาคม 2021

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม

12 ธันวาคม 2021

สรุปผลการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2564

11 ธันวาคม 2021

THAILAND WATER POLO CHAMPIONSHIPS 2021

08 ธันวาคม 2021

การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

03 ธันวาคม 2021

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา กรรมการ ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำ ระดับพื้นฐาน

27 พฤศจิกายน 2021

การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา กรรมการ ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำ ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2564