News

News

30 April 2019

ตรวจเยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

22 April 2019

จำนวนนักกีฬาโปโลน้ำในโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

01 April 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำ UPDATE 2 เมษายน 2562

16 March 2019

เจ้าภาพซีเกมส์ เพิ่มโปโลน้ำหญิงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

05 March 2019

มอบกระเช้าผลไม้ - นักกีฬาโปโลน้ำ

15 March 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

07 March 2019

การรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำชายและโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย

12 December 2018

การรับสมัครนักกีฬาโปโลน้ำ ศูนย์กีฬาโปโลน้ำภาคอีสาน

31 July 2018

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำและเจ้าหน้าเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 18th Asian Games Jakarta Palembang 201