News

News

24 September 2019

โปโลน้ำหญิงไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ 2019 EU nations cup women

11 September 2019

นักกีฬาโปโลน้ำชายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

10 September 2019

นักกีฬาโปโลน้ำหญิงเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สาธารณรัฐอิตาลี

01 September 2019

ผู้แทนสหพันธ์ว่ายน้ำ EU ตรวจสนามจัดแข่ง EU Nations Cup 2019

30 August 2019

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำหญิงเก็บตัวประเทศกรีซ และแข่ง EU Nations Cup 2019

30 August 2019

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำชายเก็บตัวประเทศกรีซ และแข่ง EU Nations Cup 2019

22 August 2019

ตรวจเยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

13 June 2019

ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบกีฬาโปโลน้ำและชมการฝึกซ้อม

02 June 2019

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาโปโลน้ำ

30 May 2019

คณะกรรมการโอลิมปิกและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

29 May 2019

ยินดีต้อนรับนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

27 May 2019

โปโลน้ำทีมชาติไทย คว้าเหรียญ รายการ 2019 EU Nations Women Water Polo Tournament,

30 April 2019

ตรวจเยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

22 April 2019

จำนวนนักกีฬาโปโลน้ำในโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

01 April 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำ UPDATE 2 เมษายน 2562

16 March 2019

เจ้าภาพซีเกมส์ เพิ่มโปโลน้ำหญิงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

05 March 2019

มอบกระเช้าผลไม้ - นักกีฬาโปโลน้ำ

15 March 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย