News

News

30 April 2019

ตรวจเยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

24 April 2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

19 April 2019

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

05 March 2019

มอบกระเช้าผลไม้ - นักกีฬาโปโลน้ำ

05 March 2019

มอบกระเช้าผลไม้ - นักกีฬาระบำใต้น้ำ

10 March 2019

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ตรวจเยี่ยมภาคเหนือ

25 September 2018

การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 9/2561

05 September 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

04 September 2018

การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 8/2561

20 June 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

19 June 2018

การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 6/2561

20 April 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560