ข่าวสาร

ข่าวสาร

05 มีนาคม 2562

มอบกระเช้าผลไม้ - นักกีฬาโปโลน้ำ

05 มีนาคม 2562

มอบกระเช้าผลไม้ - นักกีฬาระบำใต้น้ำ

10 มีนาคม 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ตรวจเยี่ยมภาคเหนือ

25 กันยายน 2561

การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 9/2561

05 กันยายน 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

04 กันยายน 2561

การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 8/2561

20 มิถุนายน 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

19 มิถุนายน 2561

การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 6/2561

20 เมษายน 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560