ข่าวสาร
31 กรกฎาคม 2020

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 3/2563

30 กรกฎาคม 2020

อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร เยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำ ที่ สระ กกท.

15 กรกฎาคม 2020

อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร เยี่ยมนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติที่สโมสร BEST และชมรมว่ายน้ำสิงห์

09 กรกฎาคม 2020

อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร เยี่ยมนักกีฬากระโดดน้ำ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

08 กรกฎาคม 2020

คึกคัก! ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักกีฬาโปโลน้ำ ที่สระว่ายน้ำ กกท.

07 กรกฎาคม 2020

เลขา"ตึก" เข้าเยี่ยม ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง ที่โรงพยาบาลพญาไท 2

26 มิถุนายน 2020

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ว่ายน้ำ

06 มิถุนายน 2020

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

05 มิถุนายน 2020

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 2/2563

28 พฤษภาคม 2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VTC

08 พฤษภาคม 2020

การประชุมวาระพิเศษ (VTC) ครั้งที่ 4/63

27 เมษายน 2020

การประชุมวาระพิเศษ (VTC) ครั้งที่ 3/63

10 เมษายน 2020

การประชุมวาระพิเศษ (VTC) ครั้งที่ 2

09 เมษายน 2020

แนวทางการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ

01 เมษายน 2020

การประชุมวาระพิเศษ (VTC) ครั้งที่ 1/63

21 กุมภาพันธ์ 2020

ส.ว่ายน้ำ เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการของธัญญปุระรีสอร์ท

30 มกราคม 2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

21 กุมภาพันธ์ 2020

เยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำอิตาลี