การอบรมหลักสูตรกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 (ครูสอนว่ายน้ำ)

Training

Training


การอบรมหลักสูตรกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 (ครูสอนว่ายน้ำ)

การอบรมหลักสูตรกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 (ครูสอนว่ายน้ำ) ระหว่างวันที่ 8 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

×