การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา

การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา

การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา ณ กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ ผุู้แทนสมาคมฯ นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน

×