การแข่งงขันว่ายน้ำชิงแชมป์ สระสั้น (สระ 25 เมตร) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

การแข่งงขันว่ายน้ำชิงแชมป์ สระสั้น (สระ 25 เมตร) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

TSA Approved Competition


การแข่งงขันว่ายน้ำชิงแชมป์ สระสั้น (สระ 25 เมตร) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินว่ายน้ำภาคใต้ ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย รับรองผลการแข่งขันว่ายน้ำรายการ ชิงแชมป์ สระสั้น (สระ 25 เมตร) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นั้น ในการนี้ สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ นายเกษม อนนตรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคม

×