การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้แทนสมาคมฯ : นายวรพงศ์ พัชรวิชญ์

Gender Event
×