การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 1/2563

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 1/2563

การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อ : https://www.eoz.in.th/calendar/entries113/

Gender Event
×