การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2563

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2563

การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

×