การแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" - ภาค 1

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" - ภาค 1

การแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" - ภาค 1 ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2564 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

×