การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเชิงท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเชิงท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเชิงท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (Air Sea Land) ระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2564 ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

×