การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ สนามที่ 3 (สระ 25 เมตร)

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น


การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ สนามที่ 3 (สระ 25 เมตร)

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ สนามที่ 3 (สระ 25 เมตร) ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

×