วันการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2565

การแข่งขันที่สมาคมฯรับรอง


วันการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธัันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

Gender Event
×