พลเอกศิริชัย ดิษฐกุลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสูงอายุ

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำสูงอายุ


เนื้อหาข่าว


รูปภาพ


×