การฝึกงานเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ  ระดับ 1 (Level 1) - เก็บชั่วโมงการสอน 100 ชั่วโมง

 การฝึกงานเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ  ระดับ 1 (Level 1) - เก็บชั่วโมงการสอน 100 ชั่วโมง


เนื้อหาข่าว


×