ข่าวสาร
24 มิถุนายน 2024

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33

17 มิถุนายน 2024

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย (U16)

07 มิถุนายน 2024

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติ

28 พฤษภาคม 2024

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนทีมชาติ

13 พฤษภาคม 2024

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำเขิงบูรณาการ

30 เมษายน 2024

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

30 เมษายน 2024

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

26 เมษายน 2024

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ทุนพัฒนานักกีฬาสหพันธ์กีฬาทางน้ำโลก"

26 เมษายน 2024

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

25 เมษายน 2024

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2567

25 เมษายน 2024

การติดตามและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

24 เมษายน 2024

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

17 เมษายน 2024

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานเลขาธิการฯ

10 เมษายน 2024

ผลการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) แบบที่ 2

06 เมษายน 2024

ปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตกาจมน้ำ ปี 2567

06 เมษายน 2024

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงทีมชาติไทย

05 เมษายน 2024

กติกาว่ายน้ำฉบับแปลภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2568

04 เมษายน 2024

การให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่สโมสร/ชมรม