ข่าวสาร
26 มิถุนายน 2020

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส.ว่ายน้ำ

15 มิถุนายน 2020

มาตรการการใช้สระว่ายน้ำ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4

06 มิถุนายน 2020

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

05 มิถุนายน 2020

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 2/2563

01 มิถุนายน 2020

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

28 พฤษภาคม 2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VTC

15 พฤษภาคม 2020

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

13 พฤษภาคม 2020

มาตรการการใช้สระว่ายน้ำ

11 พฤษภาคม 2020

คำคมจากอุปนายกสมาคมฯ วันที่ 9 พ.ค. 63

10 พฤษภาคม 2020

คำคมจากอุปนายกสมาคมฯ วันที่ 8 พ.ค. 63

08 พฤษภาคม 2020

คำคมจากคณะกรรมการบริหาร วันที่ 8 พ.ค. 63

08 พฤษภาคม 2020

การประชุมวาระพิเศษ (VTC) ครั้งที่ 4/63

08 พฤษภาคม 2020

มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

06 พฤษภาคม 2020

สาร จากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีผลกระทบต่อวงการว่ายน้ำไทย

01 พฤษภาคม 2020

คําแนะนําสําหรับการควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19

01 พฤษภาคม 2020

เลื่อนการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

27 เมษายน 2020

การประชุมวาระพิเศษ (VTC) ครั้งที่ 3/63

15 เมษายน 2020

ประกาศรับสมัครผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น FINA List #21