News

News

30 April 2019

ตรวจเยี่ยมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย

24 April 2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

19 April 2019

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

25 April 2019

กำหนกการแข่งขันรายการ PTT Thailand Open Water Swimming Championships 2019

22 April 2019

จำนวนนักกีฬาโปโลน้ำในโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมโปโลน้ำชายและหญิงทีมชาติไทย

17 April 2019

การติดตามทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561

09 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 10 เมษายน 2562 (วันที่ 6) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

08 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 9 เมษายน 2562 (วันที่ 5) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

07 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 8 เมษายน 2562 (วันที่ 4) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

06 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 7 เมษายน 2562 (วันที่ 3) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

05 April 2019

สูจิบัตร วันที่ 6 เมษายน 2562 (วันที่ 2) - การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

04 April 2019

แก้ไข สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 1

03 April 2019

งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

03 April 2019

PTT Thailand Open Water Swimming Championships 2019

02 April 2019

UPDATE แก้ไขรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้่ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

01 April 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพและความรู้เกี่ยวกับโปโลน้ำ UPDATE 2 เมษายน 2562

28 March 2019

การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (THAILAND DIVING CHAMPIONSHIPS 2019)

21 March 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินว่ายน้ำ รุ่นที่ 5 (TSA Judge School #5) UPDATE 21 มีนาคม 2562